Natuurgeneeskundig centrum Namaskar

Start Wat is Namaskar Informatie Disclaimer Agenda

Start

Namaskar ofwel Namaste

De naam van mijn natuurgeneeskundig centrum is Namaskar. Dit heeft voor mij een hele mooie betekenis. Ook als groet gebruik ik vaak Namaskar. Je kunt alleen iets delen als je beiden ook de betekenis van iets weet, daarom volgt hier dan ook een uitgebreide beschrijving van Namaskar. Ik hoop jullie nog vaak met Namaskar te kunnen begroeten.

Namaste kan zowel een woord als een gebaar zijn.

Namaste als gebaar
In het Sanskrit betekent "Namas" 'buiging, eerbiedwaardige begroeting, en volgzaamheid of gehoorzaamheid'. Het stamt af van het woord "Nam", welk woord betekenissen in zich draagt als; buigen, nederigheid, onderworpenheid, en stil worden. Het woord "Te" betekent 'naar u' of 'voor u'. Met andere woorden: "NamasTe" betekent 'Ik buig voor u'. De begroeting zelf, het gebaar, wordt afhankelijk van de taal ook wel "Namaskaram","Namaskara" en "Namaskar" genoemd.

Namaste als woord (groet)
Hoewel het woord Namaste niet rechtstreeks of simpel te vertalen valt, zijn overal ter wereld vertalingen en verklaringen te vinden, zoals “De goddelijke in mij groet de goddelijke in jou”, of “(Ik) toon eer aan het innerlijke licht in al wat leeft”.

Vaak wordt de groet Namaste 'mooier' vertaald, bijvoorbeeld in een gedicht of in een vers: “Ik eer die plaats in jou, waar het hele Universum verblijft. En wanneer ik in die plaats in mij ben, en jij bent in die plaats in jou, bestaat er van ons slechts één”. “I honour that place in you where the whole Universe resides. And when I am in that place in me and you are in that place in you, there is only one of us”.

Namaste als begroetingsgebaar
Voor Hindu('s) is de meeste voor de hand liggende begroeting "Namaste", het gestrekt samenvoegen van de handen, ter hoogte van het hart, met het hoofd licht gebogen, terwijl men zegt: "Namaste".
Soms wordt Namaste met een groter gevoel van verering geuit door de vingers van de samengevoegde handen naar het voorhoofd te brengen, en daar de plaats van het Derde Oog aan te raken.
Een derde vorm van het Namaste begroetingsgebaar bestaat eruit de handen compleet boven het hoofd te brengen, een gebaar waarvan beweerd wordt dat het bedoeld is bewustzijn te concentreren in de subtiele ruimte net boven de Kruin Chakra. Deze vorm van begroeting is echter zo gevuld van verering dat deze gereserveerd is voor de Almachtigen en de heiligsten der Sat Goeroes.

Het Namaste gebaar verwoordt onze innerlijke waardering voor de heiligheid van alles. Het is een teken van onze intuïtie dat alle zielen in hun essentie goddelijk zijn. Het herinnert ons op een grafische manier, en met volhardende herhaling, dat wij het goddelijke overal en in ieder mens kunnen zien.
Het zegt op een stille manier: "Ik zie de goddelijkheid in ons beiden, en buig voor Hem of Haar. Ik erken de heiligheid van deze wereldse ontmoeting. Ik kan dat wat spiritueel in ons is nooit scheiden van dat wat menselijk en doodgewoon is."

Namaste is een gebaar wat ons gevoel voor ons ego en egoïsme afzwakt, en wat ook enige nederigheid in zich heeft, maar ook nodig heeft. Een handdruk daarentegen kan een heel arrogante beleving zijn.
Het samenvoegen van de handen, brengt je in contact met je centrum, je ziel. Namaste zorgt ervoor dat je je neerzet als een ziel, niet als een extern gerichte persoonlijkheid.

Tot slot van deze korte uitleg nog wat inzichten omtrent Namaste, afkomstig van een aantal Hindoes: Namaste verlicht iemands bewustzijn, en herinnert ons dat alle wezens, alle bestaan heilig en goddelijk is. Namaste communiceert: "Ik eer en aanbid de goddelijkheid in u". Ook keert het een individu voor een moment naar binnen, naar zichzelf, inspireert reflecties op de diepere realiteit van dingen, en verzacht de interactie tussen mensen. Immers, het is moeilijk vijandig of beledigd te zijn tegenover iemand die je begroet als een goddelijke. Namaste is een gebaar van vriendschap en vriendelijkheid, maar ook een van dankbaarheid of speciale erkenning.


 

Start
 

Copyright © 2007 Natuurgeneeskundig Centrum Namaskar

Laatst bijgewerkt: 15 november 2009